Vrångö Fårägare

Vrångö Fårägare

Om oss

Vrångö Fårägare driver fårskötsel och för genom praktiskt arbete, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte en god tradition av fårskötsel på Vrångö vidare och håller på så sätt landskapet öppet och det gamla kulturlandskapet vid liv.


Föreningens fårstam består av ca 14 tackor och 1 bagge. Årligen får våra tackor ca 20 lamm. Föreningens medlemmar delar upp kött, ull och skinn mellan sig


Genom att våra får betar av den vackra, varierande och artrika betesmarken av den nordvästra delen av Vrångö skapas en god miljö för fin hävdegynnad flora som kattfot, vildlin, arun, darrgräs, rödklint, havssälting, blåsklöver, hirsstarr, bockrot, backnejlika, knägräs och stagg.


Föreningens medlemmar delar på fårens tillsyn, deltar i årlig översyn av fårstall, stängsel och övrig utrustning. Den årliga översynen inramas av gemensam grillning eller liknande aktiviteter för medlemmar med familjer.


Öns barn besöker ofta våra får och många ungdomar deltar även i fårens skötsel.


För medlemmarna i föreningen anordnas studieresor, interna och externa kurser om fårskötsel, utfordring, fårens beteende, kött, ull och skinn samt fårens betydelse som landskapsvårdare m.m.


Föreningen finansierar sin verksamhet i huvudsak genom ersättning från Jordbrukverket via Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.


Vrångö Fårägare e.f. är medlem i Svenska Fåravelsförbundet


För ytterligare information kontakta oss gärna.

Telefon 031-975579 eller 0705-591910.