Hem

Copyright © All Rights Reserved

Vrångö Fritidsförening

Senaste nytt

 

VFF Årsmöte den 10 mars kl. 14.00 i Vrångöhuset.

Välkomna!

 

Roland Gunneflo

webmaster@vrangofritidsforening.se

Vill du bli medlem i Vrångö Fritidsförening?

Familjemedlemsskap kostar 250:- per år

Enskilt medlemsskap kostar 100:- per år.

Från 2017 gäller även att du med medlemskap i VFF även är medlem i Badstugesektionen

Betala in på vårt bankgironr 5434-5632 och ange namn och adress.

 

Styrelsens sammansättning 2017

Mikael Olsson, ordförande

Cajsa Friberg, sekreterare

Kicki Tullock, kassör

Anna Sjöberg

Ralf Andrén

Agneta Dalmen

Sofia Andrén

Andreas Olsson

Malin Henningsson, suppleant

Krister Henrysson, suppleant

Kontakta oss gärna på: kontakta@vrangofritidsforening.se

Västtrafiks Reseplanerare

Från
Till
Vrångö, Göteborg

Föreningstadgar